Blog o video produkciji

Korisne informacije i zanimljive činjenice o video produkciji.
stock video and stock footage

Stock video ili Stock footage

Februar 2023. godine Ne morate da imate ogroman budžet da biste dobili atraktivan video. Uz...

Video commercial

Video reklama

Jul 2022. godine Imate 5 sekundi da privučete pažnju kupaca. Imate još 25 da objasnite...