Video reklama

Video reklama mora biti originalna, jedinstvena i kreativna. Vaša ciljna grupa treba da obrati pažnju na snimljenu reklamu i da blagovremeno reaguje nakon gledanja.
Kontaktirajte nas
Imate 5 sekundi da privučete pažnju kupaca. Imate još 25 da objasnite prednosti vašeg proizvoda. Pomoći ćemo vam da to uradite na najbolji način u tih 30 sekundi.

Kako to izgleda

Počinje istinskim razumevanjem vašeg tržišta i kupaca, zatim razvijanjem svežih koncepata koji balansiraju kreativnost i marketinšku strategiju. Video reklama je dizajnirana da privuče pažnju, interesovanje i uzbudi ljude vašim aktivnostima. To je tizer dizajniran da privuče potencijalne kupce i pruži vam prednost u odnosu na konkurente.
Iako postoje mnogi faktori koji utiču na cenu video produkcije, rešenje nije u stvaranju mnogo video sadržaja niskog kvaliteta. Loš kvalitet video sadržaja lako je uočiti i loše se odražava na vaš brend. Umesto toga, trebalo bi da iskoristite svoj budžet za proizvodnju manje, ali efikasnijih, visokokvalitetnih video sadržaja i za stvaranje vrednosti za svoju kompaniju. I ne morate da imate ogroman budžet da biste dobili atraktivnu i efikasnu video reklamu. Mi ćemo doprineti inovativnosti u promociji vašeg proizvoda, bez obzira na komunikacioni kanal – TV ili Internet.
Iako postoje mnogi faktori koji utiču na cenu video produkcije, rešenje nije u stvaranju mnogo video sadržaja niskog kvaliteta. Loš kvalitet video sadržaja lako je uočiti i loše se odražava na vaš brend. Umesto toga, trebalo bi da iskoristite svoj budžet za proizvodnju manje, ali efikasnijih, visokokvalitetnih video sadržaja i za stvaranje vrednosti za svoju kompaniju. I ne morate da imate ogroman budžet da biste dobili atraktivnu i efikasnu video reklamu. Mi ćemo doprineti inovativnosti u promociji vašeg proizvoda, bez obzira na komunikacioni kanal – TV ili Internet.
Najbolje reklame ne prikazuju samo proizvod ili uslugu, već stvaraju priče i izazivaju emocije. Kada pripovedate kroz sliku i zvuk, povezujete emocije gledalaca sa svojim proizvodom ili uslugom.

Video produkcija