Promo video

Želite da vaš brend i ključne poruke pokažete drugima? Možemo vam pomoći u tome.
Kontaktirajte nas
Uz pomoć kreativnosti i ključnih poruka, možete iskoristiti moć promotivnog videa za obrazovanje, uzbuđenje i nadahnuće vaše publike.

Šta je Promo video?

Promotivni ili Brand video je odličan način da promovišete određenu poruku i povežete se sa svojom publikom. Ljudi više nisu zainteresovani da čitaju o vašem poslu, oni hoće nešto interesantnije. Za razliku od tradicionalnih reklama, promo video ne prodaje ništa. Umesto toga, promo video pomaže u promovisanju vašeg poslovanja tako što se emocionalno povezuje sa gledaocima i jača glas vašeg brenda.

Promo video treba da bude autentičan, zabavan i da cilja vaše kupce određenom porukom. Promo ili Brand video je takođe odličan način da se povežete sa postojećom bazom kupaca podsećajući ih na vašu ponudu i vaše mogućnosti na veoma zanimljiv način. Razmislite o upotrebi promo videa u serijskom formatu ako želite da se detaljnije pozabavite nekom temom, kao deo PR kampanje ili za stalno angažovanje na društvenim mrežama.

Promo video treba da bude autentičan, zabavan i da cilja vaše kupce određenom porukom. Promo ili Brand video je takođe odličan način da se povežete sa postojećom bazom kupaca podsećajući ih na vašu ponudu i vaše mogućnosti na veoma zanimljiv način. Razmislite o upotrebi promo videa u serijskom formatu ako želite da se detaljnije pozabavite nekom temom, kao deo PR kampanje ili za stalno angažovanje na društvenim mrežama.

Promo video sadržaj može služiti u brojne svrhe i generalno se koristi za zabavu ili edukaciju publike. Kreiramo koncept za promotivni video tako što prvo u potpunosti razumemo poruku koju prenosimo i zašto je ona važna vašoj publici. Odatle ćemo pronaći zanimljive načine da tu poruku, bilo da je jednostavna ili složena, upakujemo u kreativni koncept tako da se bolje poveže sa vašom ciljnom grupom. Takođe vodimo računa o tome gde će promo video biti distribuiran kako bismo na pravi način kreirali određene produkcijske i dizajnerske elemente za vaš projekat.
Promotivni video se koristi za postizanje određenog cilja, lansiranje novog proizvoda ili jednostavno podizanje svesti o vašem brendu.